Dziś jest: wtorek, 7 grudnia 2021

Zaloguj się

Login: Hasło:
Laguna (2001-07)
marka: Renault
model: Laguna (2001-07)
wersja: privilege
silnik: 2.0 dCi 150KM MT
kolor:
Grand Vitara 5D (2005-2012)
marka: Suzuki
model: Grand Vitara 5D (2005-2012)
wersja: De Lux
silnik: 2,4 VVT 169KM 5MT
kolor:
Avensis Sedan (2008-11)
marka: Toyota
model: Avensis Sedan (2008-11)
wersja: Prestige
silnik: 2,0 Valvematic 152KM MT
kolor:
Bravo (2006 - )
marka: Fiat
model: Bravo (2006 - )
wersja: Dynamic
silnik: 1,6 Multijet 16V 105 KM MT
kolor:
Jazz (2008-11)
marka: Honda
model: Jazz (2008-11)
wersja: trend
silnik: 1,2 i-VTEC MT
kolor:
Aveo 4d (2006-11)
marka: Chevrolet
model: Aveo 4d (2006-11)
wersja: BASE a/c
silnik: 1.2 84 KM MT
kolor:

Nasi
Partnerzy

Wyszukaj:

dealera: pojazd nowy:

Plik: Trynid_Haslo_Reklamowe

Plik: Trynid_Haslo_Reklamowe_aktuPlik: Trynid_Haslo_Reklamowe_statystykiPlik: Trynid_Haslo_Reklamowe_poj

Sprzedawaj szybciej. Zwiększ tempo sprzedaży samochodów

Sprzedajesz samochody? Chcesz zwiększyć zainteresowanie klientów nimi?
To oferta której szukałeś!

Nie wymaga żadnego zaangażowania, po prostu promujemy wskazane pojazdy, a Ty odbierasz telefony oraz odpisujesz na maile bezpośrednio od klientów.

Korzyści:
Ilość promowanych pojazdów nie ma wpływu na miesięczne koszty.
Płynna zmiana promowanych pojazdów - sprzedane sa kasowane, a nowe dodawane.
Klienci otrzymują bezpośredni kontakt do Ciebie.
Niski miesięczny koszt wynoszący obecne w promocji 250 PLN netto. (cena regularna 500 PLN netto)

Zainteresowany? Napisz na adres robert@trynid.pl lub zadzwoń na numer 66 22 622 88ZAKRES USŁUG I KOSZTY


1. W ramach Abonamentu DEALERowi przysługuje:
- nielimitowana prezentacja Pojazdów,
- nielimitowana ekspozycja prezentowanych Pojazdów na wybranych serwisach partnerskich TRYNIDu,
- automatyczna administracja Pojazdami przez TRYNID, czyli wprowadzanie nowych, usuwanie oraz aktualizacje Pojazdów  (nie częściej niż raz na trzy dni) na podstawie wskazanej strony internetowej,
- dodawanie Pojazdów za pośrednictwem maila,
- automatyczne dodawanie ogłoszeń do telefonicznej bazy Pojazdów.

2. Z tytułu świadczenia powyższych usług TRYNID będzie pobierał w okresie promocyjnym wynagrodzenie miesięczne w wysokości 250 PLN netto, płatne na podstawie wystawionej i dostarczonej e-mailem faktury elektronicznej.

3. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na kolejny miesiąc.

 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG


1. Ogólne Warunki Świadczenia Usług na rzecz Dealerów
Niniejsze Ogólne Warunki określają zasady świadczenia usług przez Firmę Usług Reklamowych KATALOG w zakresie serwisu TRYNID służącej do promocji i komunikacji pomiędzy zarejestrowanymi firmami prowadzącymi handel pojazdami na polskim rynku, a klientami za pośrednictwem systemu znajdującego się w domenie Trynid.pl

2. Definicje
Użyte w Ogólnych Warunkach wyrażenia oznaczają odpowiednio:

Abonament – Rodzaj okresowej opłaty ponoszonej na rzecz Firmy Usług Reklamowych Katalog z tytułu korzystania z usług serwisu trynid.pl, do której zapłaty zobowiązany jest Dealer.

Dealer – przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą z zakresu handlu pojazdami na rynku polskim

Ogólne Warunki – niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usług na rzecz Sklepów

Firma Usług Reklamowych Katalog – właściciel Trynid.pl z siedzibą w Krakowie, 31-159 Kraków, przy alei J. Słowackiego 39 działającej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Wydziału Handlu i Usług Miasta Krakowa pod numerem U/5489/92-H, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 678-005-40-02 zwanej dalej TRYNID.

Pojazd –  samochody, motocykle oraz inne pojazdy, które zgodnie z decyzją Firmy Usług Reklamowych Katalog mogą być przedmiotem obrotu w systemie Trynid.pl.

Trynid - usługa świadczona przez Firmę Usług Reklamowych KATALOG w ramach internetowego serwisu służącego do promocji i komunikacji pomiędzy klientami, a zarejestrowanymi firmami prowadzącymi handel pojazdami na rynku polskim, dostępny w domenie www.trynid.pl

3. Zobowiązania stron
3.1 TRYNID świadczy usługi polegające na pośrednictwie w kontakcie pomiędzy klientami, a DEALERem w zakresie sprzedaży Pojazdów

3.2 Nie jest dopuszczalne zamieszczenie przez DEALERa prezentacji Pojazdu co do którego DEALER nie posiada praw na jego sprzedaż.

3.3 DEALER jest odpowiedzialny za publikowane treści, w szczególności oświadcza, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają praw Trynid.pl, Ogólnych Warunków oraz praw osób trzecich. TRYNID nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie DEALERów, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

3.4 TRYNID ma prawo do usunięcia zamieszczonego Pojazdu, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Ogólnych Warunków, w szczególności gdy zawiera treści powszechnie uznane za obraźliwe, czy obelżywe, noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, naruszające prawa autorskie bądź dobre obyczaje, szkodzące Trynid.pl, jak również inne treści zakazane przez prawo.

3.5 DEALER oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych treści, w tym zdjęć i wyraża zgodę na publikowanie ich przez TRYNID, a także innych mediach takich jak: prasa, telewizja, bannery, billboardy oraz internet.

3.6 DEALER wyraża zgodę na otrzymywanie danych kontaktowych klientów, na wskazany adres mailowy zapytań, dotyczących oferowanych przez niego pojazdów i równocześnie oświadcza, że będzie przechowywał i wykorzystywał je zgodnie z RODO.

4. Zasady wykonania
4.1 Osobą upoważnioną do kontaktu z drugą stroną w zakresie realizacji zobowiązań ze strony TRYNID jest Obsługa Klienta, ze strony DEALERa osoba wskazana przez niego.

4.2 TRYNID zastrzega sobie prawo do wysyłania DEALERowi informacji technicznych i marketingowych.

4.3 TRYNID zastrzega sobie możliwość dokonania przerw w działalności systemu z tytułu przeprowadzanej modernizacji, konserwacji itp. Powyższe przerwy nie mogą być większe niż 1/30 całego okresu.

4.4 TRYNID zastrzega sobie prawo i możliwość do umieszczenia oferty DEALERa w mediach z którymi współpracuje.

4.5 TRYNID nie odpowiada za problemy techniczne występujące po stronie podmiotów będących partnerami Trynid.pl

5. Płatności
5.1 Strony ustalają, że wynagrodzenia TRYNID ma charakter ryczałtowy za miesiąc trwania świadczenia.

5.2 Miesiąc trwania świadczenia liczy się od dnia, w którym TRYNID dokonał rejestracji DEALERa.

5.3  Faktura będzie wystawiana najpóźniej w pierwszym tygodniu okresu rozliczeniowego za dany okres i dostarczona za pośrednictwem maila na wskazany adres.

5.4 Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 7 dni od wystawienia faktury. W przypadku przekroczenia terminu płatności, TRYNID ma prawo zawiesić ze skutkiem natychmiastowym wykonywanie świadczeń na rzecz DEALERa i wznowić w chwili zarejestrowania płatności.

5.5 TRYNID zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości Abonamentu. O zmianie wysokości zobowiązany jest powiadomić DEALERa najpóźniej na miesiąc przed jego wprowadzeniem. W tym przypadku DEALER może rozwiązać umowę z końcem najbliższego miesiąca rozliczeniowego, po wcześniejszym przesłaniu pisemnego oświadczenia o woli nie akceptowania zmian nowej wysokości abonamentu.

5.6 DEALER upoważnia TRYNID do wystawienia faktury VAT bez podpisu równocześnie przyjmując do wiadomości, iż z tytułu opóźnienia w zapłacie naliczane będą odsetki według stopy odpowiadającej 0,2% za jeden dzień opóźnienia.

6. Postanowienia końcowe
6.1 DEALER może w dowolnym momencie rozwiązać umowę z TRYNID poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

6.2 Rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca rozliczeniowego.

6.3 TRYNID zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z DEALERem, który nie przestrzega postanowień Ogólnych Warunków lub/i zalega z płatnościami.

6.4 Adres podany przez DEALERA, TRYNID uznaje za właściwy dla doręczeń. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o zmianach adresów dla doręczeń. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają formy elektronicznej lub pisemnej.


-- koniec --

 

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta (także po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie się logować oraz dostosowanie serwisu do potrzeb odwiedzających oraz innych osób korzystających z serwisu; tworzenie statystyk oglądalnoœści podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodnoœci działania serwisu. Możesz wyłączyć ten mechanizm w dowolnym momencie w ustawieniach przeglądarki. Więcej tutaj

OK, zamknij